Jeanne d'Arc Kerk Rouen Historisch Erfgoed Geschiedenis Middeleeuwen Cultuur Monument Religieus Erfgoed
©Kerk Jeanne d'Arc - Rouen|POD agence Vu'

Privacybeleid

Persoonsgegevens zijn gegevens over u als natuurlijk persoon, in het bijzonder uw achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd en die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Verzameling van persoonsgegevens: Rouen Tourisme verzamelt uw persoonsgegevens waarschijnlijk via het contactformulier, wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief die wordt aangeboden op de site visiterouen.com, of wanneer u ons uw persoonsgegevens op welke manier dan ook verstrekt. We gebruiken ook cookies, zoals uitgelegd in de paragraaf over cookies.

Gebruik van persoonsgegevens: We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw vragen te verwerken en te beantwoorden, om de navigatie op de website te ontwikkelen en te verbeteren, om u commerciële informatie en aanbiedingen te sturen, om u een nieuwe dienst en gepersonaliseerde aanbiedingen te bieden.

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief van de website, kiest u ervoor om op de hoogte te worden gehouden van ons nieuws en onze aanbiedingen die op de website worden aangeboden. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar accueil@rouentourisme.com.

Deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom.
De reproductie van deze site of een deel daarvan op elektronische of papieren media (inclusief downloadbare documenten) is formeel verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de beheerder van de website.
De aanwezigheid van hyperlinks naar andere websites verbindt Rouen Tourisme op geen enkele wijze tot de inhoud van deze sites.

Alle personen hebben recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hen betreffende gegevens (artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978).
Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Rouen Tourisme CS 30 666 – 76008 Rouen Cedex 1.

Artikel 22
De Commissie stelt de lijst van verwerkingen ter beschikking van het publiek, met voor elke verwerking de volgende gegevens:

De wet- of regelgeving die tot de oprichting ervan heeft besloten of de datum waarop ze is bekendgemaakt;
de naam en het doel ervan;
de dienst waar het in hoofdstuk V van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 bedoelde recht kan worden uitgeoefend;
de categorieën geregistreerde persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers die gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.
De besluiten, adviezen of aanbevelingen van de Commissie waarvan de kennis nuttig is voor de toepassing of interpretatie van deze wet, worden onder bij decreet vastgestelde voorwaarden ter beschikking van het publiek gesteld.

Artikel 34
Iedere persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht de diensten of instanties die met de geautomatiseerde verwerking zijn belast en waarvan de lijst krachtens artikel 22 hieronder voor het publiek toegankelijk is, te vragen of deze verwerking op hem betrekking heeft en, in voorkomend geval, mededeling daarvan te verkrijgen.

Contact: Als u vragen hebt over ons privacybeleid of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar accueil@rouentourisme.com.

Sluiten