Rouen 2028 Culturele Hoofdstad Uitdagingen Toekomstige voordelen voor de regio Normandie Seine Regionale aantrekkingskrachtRouen, Culturele Hoofdstad 2028
©Rouen, Culturele Hoofdstad 2028

Rouen Seine Normande 2028

Europese Culturele Hoofdstad

Wat als Rouen in 2028 Culturele Hoofdstad van Europa zou worden? Samen met alle andere lokale overheden in de Seinevallei in Normandië is de stad Rouen kandidaat voor het label Culturele Hoofdstad van Europa 2028. Het is officieel: de kandidatuur #Rouen2028 is geselecteerd voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2028! Laten we ons blijven inspannen om dit ambitieuze initiatief, dat een echte verbintenis is voor de regio, te promoten en te ondersteunen.

#Rouen2028

Rouen Seine Normande 2028 : c'est quoi une Capitale européenne de la culture ?
Rouen Seine Normande 2028 : c'est quoi une Capitale européenne de la culture ?
Rouen Seine Normande 2028 : c'est quoi une Capitale européenne de la culture ?

Wat is het label Culturele Hoofdstad van Europa?

De Europese Commissie eert sinds 1985 elk jaar twee of drie Europese steden door de toekenning van het label Culturele Hoofdstad van Europa. Dit is een belangrijk initiatief dat de geselecteerde steden in staat stelt hun erfgoed en culturele dynamiek te promoten door een breed scala aan evenementen aan te bieden.

Een Culturele Hoofdstad van Europa worden is een collectief, burgerlijk project dat de ambitie heeft een blijvende transformatie van het grondgebied en het imago teweeg te brengen.

Sinds het ontstaan van dit programma hebben meer dan 60 steden het label Culturele Hoofdstad van Europa ontvangen, waaronder vier Franse steden: Parijs in 1989, Avignon in 2000, Lille in 2004 en Marseille in 2013. In 2028 wordt een nieuwe Franse stad gekozen naast een Tsjechische stad en een stad die kandidaat is voor toetreding tot de Europese Unie. Wie weet, misschien Rouen.

Waarom is Rouen een kandidaat?

Rouen heeft grote verschuivingen ondergaan door de crises van het industriële model van de Seinevallei en de sociale en milieu gevolgen daarvan. In de komende jaren zal de Seinevallei in Normandië te maken krijgen met de gevolgen van de opwarming van de aarde en de stijgende wateren.
Het is in deze context dat de lokale autoriteiten van de Seinevallei in Normandië zich verenigen rond deze aanvraag en hun project voorstellen.

Een ambitieus en samenhangend project

Rouen Seine Normande 2028 wil een kandidatuur indienen die zich concentreert op drie gebieden:

Een kandidatuur voor wetenschap en gedeelde kennis: iedereen helpen zich te interesseren voor alle vormen van kennis en knowhow, de behoeften en de overdracht ervan, om ze ten dienste te stellen van een gemeenschappelijk Europees project.
Een bid voor toekomstige generaties:om ons ten dienste te stellen van kinderen en jongeren, met de hulp van hun jonge ouders, hun grootouders, alle specialisten en liefhebbers van het gebied.
Een bid voor de Seine:om te begrijpen wat we eraan kunnen bijdragen en hoe cultuur zich kan vernieuwen door ermee in contact te komen.

Het tijdschema voor de aanvraag

  • 2 januari 2023:dossier voor kandidatuur ingediend.
  • begin 2023:voorselectie van kandidaturen en vervolgens aanwijzing van de twee geselecteerde steden aan het eind van het jaar: het is officieel, de kandidatuur #Rouen2028 is voorgeselecteerd voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2028! Laten we ons blijven inzetten voor dit ambitieuze project, dat een echte verbintenis voor de regio is.
  • 2024 – 2028: fase van mobilisatie en productie van het project.
  • 2028: Rouen Seine Normande wordt Culturele Hoofdstad van Europa.

Europese Culturele Hoofdstad worden is een transformatieve ambitie voor een heel gebied: het gaat niet alleen om het organiseren van een “feestjaar” of het bedenken van een nieuw cultureel project; het is een ambitieuzere aanpak ten dienste van een heel gebied en zijn toekomstige generaties.

Voor al het laatste nieuws over de kandidatuur Rouen Seine Normande 2028 kunt u terecht op rouen2028.eu en onze sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.

Sluiten